Projekty a granty

Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů

Naše škola realizuje od 1. 9. 2014 projekt č. CZ.1.07/1.3.00/51.0005 – prioritní osa 7.1, oblast podpory 7.1.3 – Počáteční vzdělávání. Cílem projektu je podpora profesního rozvoje pedagogických…

One world, many voices

Naše škola obdržela finanční prostředky v rámci programu „One world, many voices“. Finanční prostředky shromáždila Americká obchodní komora v ČR ve spolupráci se svými členy. Projekty mají za cíl…

Tvořivá škola – grant podpořený ESF

Projekt Tvořivá škola – čtení a psaní s porozuměním Naše škola se stala jednou z 18 škol zapojených do celostátního projektu „Tvořivá škola – Čtení a psaní s porozuměním“. Smyslem projektu je, aby…

Jsme lidé jedné Země – grant podpořený ESF

1. října 2009 se naše škola ZŠ a MŠ Kotlářská zapojila do projektu „Jsme lidé jedné Země“ podpořeného z Evropského sociálního fondu (Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: http://www…

Čtením k moudrosti – grant MŠMT „Čtenářská gramotnost“

Cílem projektu byla podpora čtenářských dovedností dětí, rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře, recitací, tvůrčímu psaní, k zájmu o práci knihoven i k dalším druhům umění založeným na uměleckém…

Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak – grant podpořený ESF

Od 1. dubna 2010 se naše škola ZŠ a MŠ Kotlářská zapojila do projektu „ Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak “ podpořeného z Evropského sociálního fondu…

Škola pro život v 21. století – EU peníze školám – grant podpořený ESF

Naše škola realizuje od 1. 9. 2010 projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.0348 – prioritní osa 7.1, oblast podpory 7.1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. V rámci projektu dojde k…

Šance pro všechny – grant podpořený ESF

Naše škola realizuje od 24. 2. 2012 projekt č. CZ.1.07/1.2.09/04.0039 – prioritní osa 7.1, oblast podpory 7.1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími…

Extra třída – Příroda je místo, kde stojí za to odpočívat

V průběhu října 2012 se žáci 8. ročníku zapojili do programu Extra třída, který představila organizace EduIn v partnerství s Nadačním fondem Tesco. Projekt je určen žákům 7., 8. nebo 9. tříd, kteří…