Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023/2024

Začátek školního roku4. září 2023 (pondělí)
Konec 1. pololetí31. ledna 2024 (středa)
Začátek 2. pololetí1. února 2024 (čvrtek)
Konec 2. pololetí28. června 2024 (pátek)
Data vysvědčení31. ledna 2024 (středa)
28. června 2023 (pátek)

Prázdniny:

Zářijové29. září 2023 (pátek - ředitelské volno)
Podzimní26. a 27. října 2023 (čtvrtek, pátek)
Vánoční22. prosince 2023 (pátek - ředitelské volno) až 2. ledna 2024 (úterý)
vyučování začne ve středu 3. ledna 2024
Pololetní2. února 2024 (pátek)
Jarní5. – 9. února 2024 (pondělí – neděle)
Velikonoční28. března 2024 (čtvrtek)
Hlavní prázdninyzačínají 29. června 2024 (sobota)
končí 1. září 2024 (neděle)
PoznámkaVyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024

Zápisy:

Zápis do 1. tříd5. a 6. dubna 2024
Zápis do mateřské školy 1. až 30. duben 2024

Talentové zkoušky do 6. tříd:

Matematická třída9. května 2024 (čtvrtek)

Termíny pravidelných porad pedagogické rady:

Pondělí 28. srpna 2023Úvodní porada ZŠ i MŠ
Pondělí 4. září 2023Zahájení školního roku 2023/2024
Pondělí 13. listopadu 2023Klasifikační porada za 1. čtvrtletí + Pedagogická rada MŠ
Pondělí 29. ledna 2024Klasifikační porada za 1. pololetí + Pedagogická rada MŠ (uzavření klasifikace v pátek 26. ledna 2024)
Pondělí 15. dubna 2024Klasifikační porada za 3. čtvrtletí 
Pondělí 10. června 2024Pedagogická rada MŠ 
Úterý 25. června 2024Klasifikační porada za 2. pololetí (uzavření klasifikace v pátek 21. června 2024)  
PoznámkaK řešení operativních úkolů jsou svolávány provozní porady podle rozhodnutí ředitele školy (zpravidla v pondělí ve 14.00).

Termíny třídních schůzek a hovorových hodin:

Pondělí 4. září 2023Třídní schůzky MŠ
Pondělí 11. září 2023Třídní schůzky 1. a 6. tříd  
Pondělí 2. října 2023Plenární schůze SPŠ, třídní schůzky, hovorové hodiny  
čtvrtek 2. listopadu 2023Hovorové hodiny MŠ
Pondělí 13. listopadu 2023Hovorové hodiny
Pondělí 8. ledna 2024Třídní schůzky, hovorové hodiny  
Čtvrtek 21. března 2023Hovorové hodiny MŠ
Pondělí 15. dubna 2024Třídní schůzky, hovorové hodiny  
Pondělí 27. května 2024Třídní schůzky budoucích 1. ročníků 
Pondělí 3. června 2024Třídní schůzky, hovorové hodiny
PoznámkaZačátky třídních schůzek nebo hovorových hodin jsou zpravidla v 17:00.
Individuální konzultace rodičů s vyučujícími jsou možné po vzájemné domluvě kdykoliv.

Den otevřených dveří na škole:

Čtvrtek 21. prosince 2023Ukázky tříd, učebnic, výukových programů, akcí školy
Čtvrtek 7. března 2024Ukázky tříd, učebnic, výukových programů, akcí školy 

Významné akce školy:

21. září 2023Maratón 2023
19. prosince 2023Vánoční koncert  
21. prosinec 2023Den světel  
30. ledna 2024Zimní den sportu  
7. března 2024Školákem nanečisto  
18. dubna 2024Den Země
24. června 2024Zahradní slavnost  
25. června 2024Rozloučení s žáky 9. ročníků 
28. června 2024Letní den sportu

Srovnávací písemné práce:

Pondělí 12. února 20249. ročníkKomunikativní a sociálně-personální kompetence  
Úterý 13. února 20249. ročníkKompetence k učení a řešení problémů 
Středa 14. února 20249. ročníkKompetence k občanské a pracovní  
Pondělí 18. března 20245. a 9. ročníkyČeský jazyk  
Úterý 19. března 20245. a 9. ročníkyAnglický jazyk  
Středa 20. března 20245. a 9. ročníkyMatematika
Čtvrtek 21. března 20245. a 9. ročníkyPřírodovědné a společensko-vědní předměty  
Pondělí 3. června 20246., 7. a 8. ročníkyČeský jazyk
Úterý 4. června 20246., 7. a 8. ročníkyAnglický jazyk 
Středa 5. června 20246., 7. a 8. ročníkyMatematika  
Čtvrtek 6. června 20246., 7. a 8. ročníkyPřírodovědné a společensko-vědní předměty

Zimní lyžařské kurzy:

VII.ABBeskydy28. ledna – 3. února 2024 

Terénní vyučování:

VIII.ABJedovnice27. – 31. května 2024

Škola v přírodě:

1. až 5. ročníky duben až červen 2024

Výlety:

5. ročník13. prosinec 2023Vánoční Vídeň
7. ročník3. až 21. červen 20243 dny školního vyučování + ev. 1 víkendový den 

Významné termíny:

Pátekdo 1. března 2024Odevzdání přihlášek ke studiu na středních školách
do 20. dubna 2024Přijímací řízení na střední školy – 1. kolo