Organizace školního roku

Organizace školního roku 2022/2023

Začátek školního roku1. září 20212 (čtvrtek)
Konec 1. pololetí31. ledna 2023 (úterý)
Začátek 2. pololetí1. února 2023 (středa)
Konec 2. pololetí30. června 2023 (pátek)
Data vysvědčení31. ledna 2023 (úterý)
30. června 2023 (pátek)

Prázdniny:

Podzimní26. a 27. října 2022 (středa, čtvrtek)
Listopadové18. listopadu 2022 (pátek - ředitelské volno)
Vánoční23. prosince 2022 (pátek) až 2. ledna 2023 (pondělí)
vyučování začne v úterý 3. ledna 2023
Pololetní3. února 2023 (pátek)
Jarní13. – 19. března 2023 (pondělí – neděle)
Velikonoční6. dubna 2023 (čtvrtek)
Hlavní prázdninyzačínají 1. července 2023 (sobota)
končí 3. září 2023 (neděle)
PoznámkaVyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023

Zápisy:

Zápis do 1. tříd14. a 15. dubna 2023
Zápis do mateřské školy 1. až 30. duben 2023

Talentové zkoušky do 6. tříd:

Matematická třída11. května 2023 (čtvrtek)
Hudební třída11. května 2023 (čtvrtek)

Termíny pravidelných porad pedagogické rady:

Pondělí 29. srpna 2022Úvodní porada ZŠ i MŠ
Čtvrtek 1. září 2022Zahájení školního roku 2022/2023
Pondělí 7. listopadu 2022Klasifikační porada za 1. čtvrtletí + Pedagogická rada MŠ
Pondělí 23. ledna 2023Klasifikační porada za 1. pololetí + Pedagogická rada MŠ (uzavření klasifikace v pátek 20. ledna 2023)
Pondělí 3. dubna 2023Klasifikační porada za 3. čtvrtletí 
Pondělí 12. června 2023Pedagogická rada MŠ 
Pondělí 26. června 2023Klasifikační porada za 2. pololetí (uzavření klasifikace v pátek 23. června 2023)  
PoznámkaK řešení operativních úkolů jsou svolávány provozní porady podle rozhodnutí ředitele školy (zpravidla v pondělí ve 14.00).

Termíny třídních schůzek a hovorových hodin:

Pondělí 5. září 2022Třídní schůzky MŠ
Pondělí 5. září 2022Třídní schůzky 1. a 6. tříd  
Pondělí 3. října 2022Plenární schůze SPŠ, třídní schůzky, hovorové hodiny  
Pondělí 7. listopadu 2022Hovorové hodiny
Pondělí 9. ledna 2023Třídní schůzky, hovorové hodiny  
Pondělí 3. dubna 2023Třídní schůzky, hovorové hodiny  
Pondělí 29. května 20213Třídní schůzky budoucích 1. ročníků 
Pondělí 5. června 2023Třídní schůzky, hovorové hodiny
PoznámkaZačátky třídních schůzek nebo hovorových hodin jsou zpravidla v 17:00.
Individuální konzultace rodičů s vyučujícími jsou možné po vzájemné domluvě kdykoliv.

Den otevřených dveří na škole:

Čtvrtek 15. prosince 2022Ukázky tříd, učebnic, výukových programů, akcí školy
Čtvrtek 9. března 2023Ukázky tříd, učebnic, výukových programů, akcí školy 

Významné akce školy:

27. září 2022Maratón 2022
15. prosince 2022Vánoční koncert  
20. prosinec 2022Den světel  
30. ledna 2023Zimní den sportu  
9. března 2023Školákem nanečisto  
20. dubna 2023Den Země
20. června 2023Rozloučení s žáky 9. ročníků 
27. června 2023Zahradní slavnost  
29. června 2023Letní den sportu

Srovnávací písemné práce:

Pondělí 6. února 20239. ročníkKomunikativní a sociálně-personální kompetence  
Úterý 7. února 20239. ročníkKompetence k učení a řešení problémů 
Středa 8. února 20239. ročníkKompetence k občanské a pracovní  
Pondělí 27. března 20235. a 9. ročníkyČeský jazyk  
Úterý 28. března 20235. a 9. ročníkyAnglický jazyk  
Středa 29. března 20235. a 9. ročníkyMatematika
Čtvrtek 30. března 20235. a 9. ročníkyPřírodovědné a společensko-vědní předměty  
Pondělí 29. května 20236., 7. a 8. ročníkyČeský jazyk
Úterý 30. května 20236., 7. a 8. ročníkyAnglický jazyk 
Středa 31. května 20236., 7. a 8. ročníkyMatematika  
Čtvrtek 1. června 20236., 7. a 8. ročníkyPřírodovědné a společensko-vědní předměty

Zimní lyžařské kurzy:

VII.ABBeskydy22. – 28. ledna 2023 

Terénní vyučování:

VIII.ABJedovnice22. – 26. května 2023 

Škola v přírodě:

1. až 5. ročníky duben až červen 2023 

Výlety:

7. ročníky5. až 23. červen 20233 dny školního vyučování + ev. 1 víkendový den 

Významné termíny:

Pátekdo 1. března 2023Odevzdání přihlášek ke studiu na středních školách
do 20. dubna 2023Přijímací řízení na střední školy – 1. kolo