Organizace školního roku

Organizace školního roku 2020/2021

Začátek školního roku1. září 2020 (úterý)
Konec 1. pololetí28. ledna 2021 (čtvrtek)
Začátek 2. pololetí1. února 2021 (pondělí)
Konec 2. pololetí30. června 2021 (středa)
Data vysvědčení28. ledna 2021 (čtvrtek)
30. června 2021 (středa)

Prázdniny:

Podzimní29. a 30. října 2020 (čtvrtek, pátek)
Listopadové16. listopadu 2020 (pondělí – ředitelské volno)
Vánoční19. prosince 2020 (sobota) až 3. ledna 2021 (neděle)
vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021
Pololetní29. ledna 2021 (pátek)
Jarní22. – 28. února 2021 (pondělí – neděle)
Velikonoční1. dubna 2021 (čtvrtek)
Hlavní prázdninyzačínají 1. července 2021 (čtvrtek)
končí 31. srpna 2021 (úterý)
PoznámkaVyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021

Zápisy:

Zápis do 1. tříd9. a 10. dubna 2021
Zápis do mateřské školy 1. až 30. duben 2021

Talentové zkoušky do 6. tříd:

Matematická třída6. května 2021 (čtvrtek)
Hudební třída6. května 2021 (čtvrtek)

Termíny pravidelných porad pedagogické rady:

Pondělí 24. srpna 2020Úvodní porada ZŠ i MŠ
Úterý 1. září 2020Zahájení školního roku 2020/2021
Pondělí 9. listopadu 2020Klasifikační porada za 1. čtvrtletí + Pedagogická rada MŠ
Pondělí 25. ledna 2021Klasifikační porada za 1. pololetí + Pedagogická rada MŠ (uzavření klasifikace v pátek 22. ledna 2021)
Pondělí 12. dubna 2021Klasifikační porada za 3. čtvrtletí + Pedagogická rada MŠ  
Pondělí 10. května 2021Pedagogická rada MŠ 
Pondělí 24. června 2021Klasifikační porada za 2. pololetí (uzavření klasifikace v úterý 22. června 2021)  
PoznámkaK řešení operativních úkolů jsou svolávány provozní porady podle rozhodnutí ředitele školy (zpravidla v pondělí ve 14.00).

Termíny třídních schůzek a hovorových hodin:

Pondělí 3. září 2020Třídní schůzky MŠ
Pondělí 7. září 2020Třídní schůzky 1. a 6. tříd  
Pondělí 5. října 2020Plenární schůze SPŠ, třídní schůzky, hovorové hodiny  
Pondělí 9. listopadu 2020Hovorové hodiny
Pondělí 4. ledna 2021Třídní schůzky, hovorové hodiny  
Pondělí 12. dubna 2021Třídní schůzky, hovorové hodiny  
Pondělí 7. května 2021 Třídní schůzky budoucích 1. ročníků 
Pondělí 31. května 2021Třídní schůzky, hovorové hodiny
PoznámkaZačátky třídních schůzek nebo hovorových hodin jsou zpravidla v 17:00.
Individuální konzultace rodičů s vyučujícími jsou možné po vzájemné domluvě kdykoliv.

Den otevřených dveří na škole:

Čtvrtek 17. prosince 2020Ukázky tříd, učebnic, výukových programů, akcí školy
Čtvrtek 4. března 2021Ukázky tříd, učebnic, výukových programů, akcí školy 

Významné akce školy:

24. září 2020Maratón 2020  
8. prosince 2020Vánoční koncert  
17. prosinec 2020Den světel  
27. ledna 2021Zimní den sportu  
4. března 2021 Školákem nanečisto  
22. dubna 2021 Den Země
22. června 2021Rozloučení s žáky 9. ročníků 
28. června 2021Zahradní slavnost  
29. června 2021Letní den sportu

Srovnávací písemné práce:

Pondělí 8. února 20219. ročníkKomunikativní a sociálně-personální kompetence  
Úterý 9. února 20219. ročníkKompetence k učení a řešení problémů 
Středa 10. února 20219. ročníkKompetence k občanské a pracovní  
Pondělí 22. března 20215. a 9. ročníkyČeský jazyk  
Úterý 23. března 20215. a 9. ročníkyAnglický jazyk  
Středa 24. března 20215. a 9. ročníkyMatematika
Čtvrtek 25. března 20215. a 9. ročníkyPřírodovědné a společensko-vědní předměty  
Pondělí 31. května 20216., 7. a 8. ročníkyČeský jazyk
Úterý 1. června 20216., 7. a 8. ročníkyAnglický jazyk 
Středa 2. června 20216., 7. a 8. ročníkyMatematika  
Čtvrtek 3. června 20216., 7. a 8. ročníkyPřírodovědné a společensko-vědní předměty

Zimní lyžařské kurzy:

7.ABBeskydy17. – 23. ledna 2021 

Terénní vyučování:

8.ABJedovnice24. – 28. května 2021 

Škola v přírodě:

1. až 5. ročníky duben až červen 2021  

Výlety:

6. a 7. ročníky8. až 16. červen 20213 dny školního vyučování + ev. 1 víkendový den 

Významné termíny:

Pátekdo 1. března 2021Odevzdání přihlášek ke studiu na středních školách
od 20. dubna 2021Přijímací řízení na střední školy – 1. kolo