Zápis a přijímací řízení do školy

Zápis do 1. tříd - seznam přijatých žáků

V přiloženém seznamu  naleznete výsledky letošního zápisu do 1. tříd na naší škole. V seznamu nejsou uvedena jména, ale identifikátory, které jste získali na webových stránkách “Zápisu do škol”, či…

Zápis do 1. třídy základní školy

Zápis do 1. třídy základní školy Vážení rodiče, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a…

Talentové přijímací zkoušky do 6. tříd

Charakteristika jednotlivých typů zaměření Zaměření na matematiku Zaměření na matematiku chápeme jako příležitost rozvíjet myšlení našich žáků. Usilujeme o to, aby pochopili spojitost matematických…

Přijímací řízení na SŠ

NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 každý uchazeč o SŠ dostane nejpozději 14 dnů před konáním přijímacích zkoušek pozvánku na přijímací zkoušky Přijímací řízení na SŠ 2020/2021 - aktuální změny U JPZ …