Zápis a přijímací řízení do školy

Zápis do MŠ - seznam přijatých žáků pro školní rok 2024/2025

V přiloženém seznamu naleznete výsledky letošního zápisu do naší mateřské školy. V seznamu nejsou uvedena jména, ale identifikátory, které jste získali na webových stránkách “Zápisu do MŠ”, či je…

Zápis do 1. tříd - seznam přijatých žáků pro školní rok 2024/2025

V přiloženém seznamu přijatých žáků naleznete výsledky letošního zápisu do 1. tříd na naší škole. V seznamu nejsou uvedena jména, ale identifikátory, které jste získali na webových stránkách “Zápisu…

Talentové přijímací zkoušky do 6. tříd - 9. května 2024

Charakteristika z aměření na matematiku Zaměření na matematiku chápeme jako příležitost rozvíjet myšlení našich žáků. Usilujeme o to, aby pochopili spojitost matematických poznatků s praktickým…

Zápis do 1. třídy základní školy - 5. a 6. dubna 2024

Jak zápis probíhá? Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve…

Zápis do 1. tříd - seznam přijatých žáků pro školní rok 2023/2024

V přiloženém seznamu naleznete výsledky letošního zápisu do 1. tříd na naší škole. V seznamu nejsou uvedena jména, ale identifikátory, které jste získali na webových stránkách “Zápisu do škol”, či je…

Zápis do 1. třídy základní školy - 2023

Jak zápis probíhá? Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve…

Informace o zápisu a přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2022/20223

V přiloženém souboru naleznete informace a vše důležité k zápisu a přijímacím zkouškám na střední školu v letošním školním roce 2022/2023.

Zápis do 1. tříd - seznam přijatých žáků pro školní rok 2022/2023

V přiloženém seznamu naleznete výsledky letošního zápisu do 1. tříd na naší škole. V seznamu nejsou uvedena jména, ale identifikátory, které jste získali na webových stránkách “Zápisu do škol”, či je…

Zápis do 1. třídy základní školy - 2022

Jak zápis probíhá? Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve…

Zápis do 1. tříd - seznam přijatých žáků

V přiloženém seznamu naleznete výsledky letošního zápisu do 1. tříd na naší škole. V seznamu nejsou uvedena jména, ale identifikátory, které jste získali na webových stránkách “Zápisu do škol”, či je…