Zápis a přijímací řízení do školy

Talentové přijímací zkoušky do 6. tříd - 9. května 2024

Charakteristika z aměření na matematiku Zaměření na matematiku chápeme jako příležitost rozvíjet myšlení našich žáků. Usilujeme o to, aby pochopili spojitost matematických poznatků s praktickým…

Zápis do 1. třídy základní školy - 5. a 6. dubna 2024

Jak zápis probíhá? Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve…

Zápis do 1. tříd - seznam přijatých žáků pro školní rok 2023/2024

V přiloženém seznamu naleznete výsledky letošního zápisu do 1. tříd na naší škole. V seznamu nejsou uvedena jména, ale identifikátory, které jste získali na webových stránkách “Zápisu do škol”, či je…

Zápis do 1. třídy základní školy - 2023

Jak zápis probíhá? Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve…

Informace o zápisu a přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2022/20223

V přiloženém souboru naleznete informace a vše důležité k zápisu a přijímacím zkouškám na střední školu v letošním školním roce 2022/2023.

Zápis do 1. tříd - seznam přijatých žáků pro školní rok 2022/2023

V přiloženém seznamu naleznete výsledky letošního zápisu do 1. tříd na naší škole. V seznamu nejsou uvedena jména, ale identifikátory, které jste získali na webových stránkách “Zápisu do škol”, či je…

Zápis do 1. třídy základní školy - 2022

Jak zápis probíhá? Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve…

Zápis do 1. tříd - seznam přijatých žáků

V přiloženém seznamu naleznete výsledky letošního zápisu do 1. tříd na naší škole. V seznamu nejsou uvedena jména, ale identifikátory, které jste získali na webových stránkách “Zápisu do škol”, či je…

Zápis do 1. třídy základní školy

Zápis do 1. třídy základní školy Vážení rodiče, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a…

Talentové přijímací zkoušky do 6. tříd

Charakteristika jednotlivých typů zaměření Zaměření na matematiku Zaměření na matematiku chápeme jako příležitost rozvíjet myšlení našich žáků. Usilujeme o to, aby pochopili spojitost matematických…