Kontakty

Kontaktní údaje

Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 4, 602 00 Brno

IČ: 44 99 39 78
REDIZO: 600 107 949
ID DS: b54mbyk

Telefon: +420 517 070 970
E-mail: kotlarska@kotlarska.cz

Číslo účtu: KB Brno-město, 37538621/0100

Spojovatelka: +420 517 070 970
Ředitelna: +420 517 070 971
Zástupce ředitele MŠ: +420 517 070 975
Zástupce ředitele 1. stupeň: +420 517 070 972
Zástupce ředitele 2. stupeň: +420 517 070 973
Sekretariát: +420 517 070 974
Výchovný poradce 1. stupeň: +420 517 070 972
Výchovný poradce 2. stupeň: +420 517 070 973
Školní psycholog: +420 517 070 965
MŠ – budova Kotlářská 11: +420 777 360 413
Školní kuchyně: +420 541 211 967

Charakteristika školy

Zřizovatel školy:
Městská část Brno-střed, zřizovací listina vydaná Městem Brnem – Městskou částí Brno-střed dne 1.7.1993

Zařazení do sítě škol:
Rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydané ŠÚ Brno pod. č.j. 21 691/02-21, IZO: 044993978

Občanská sdružení působící při škole:
Společnost přátel školy
Lýskův nadační fond

Ředitel školy

Zástupci ředitele školy

Sekretariát

Pedagogičtí pracovníci ZŠ – 1. stupeň

Pedagogičtí pracovníci ZŠ – 2. stupeň

Pedagogičtí pracovníci MŠ

Školní družina

Školní psycholog

Asistenti pedagoga

Správní zaměstnanci

Vrátnice