Projekty a granty

ERASMUS+

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

Otevřená škola

Škola není jen učení! Otevřená škola je bezpečná, zdravá a motivující. SBOŠ je projekt Magistrátu města Brna, jehož cílem jsou školy otevřené veřejnosti jako centra vzdělanosti. Koncepční záměr každé…

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Od ledna 2018 jsme zapojeni do programu DofE. Program DofE je celosvětový program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let, který založil v roce 1956 britský princ Philip,…

Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů

Naše škola se spolupodílí od 1. září 2017 na projektu Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů ve výzvě OP VVV MŠMT č. 02_16_010, Budování kapacit I. Název projektu: Rozvoj kreativity ve…

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Naše škola se spolupodílí od 1. ledna 2020 na projektu č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630 – Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně Stránky projektu naleznete zde. Cílem projektu…

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Naše škola se spolupodílí od 1. ledna 2017 na projektu č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244 – Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně Stránky projektu naleznete zde. Cílem je vytvoření…

Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

Naši žáci se ve školním roce 2015/2016 a 2016/2017 účastní ozdravného pobytu s ekologickým programem, který je dotován Státním fondem Životního prostředí ČR. Součástí ozdravného pobytu jsou…

Výzva Společně pro Brno Nadace Veronica

Zahrádka v centru města V průběhu jara 2015 se naše škola zapojila do výzvy Společně pro Brno, kterou vyhlásila Nadace Veronica. Tento projekt vyl podpořen z veřejné sbírky obchodů Nadace Veronica.…

Učíme se pro 21. století – výzva 57 – grant podpořený ESF

Naše škola realizuje od 1. 9. 2015 projekt č. CZ.1.07/1.1.00/57.0995 – prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. V rámci projektu budou realizovány následující klíčovou…

Brána poznání otevřená – výzva 56 – grant podpořený ESF

Naše škola realizuje od 1. 7. 2015 projekt č. CZ.1.07/1.1.00/56.0891 – prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. V rámci projektu budou realizovány následující klíčové…