Projekty a granty

Šance pro všechny – grant podpořený ESF

Naše škola realizuje od 24. 2. 2012 projekt č. CZ.1.07/1.2.09/04.0039 – prioritní osa 7.1, oblast podpory 7.1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími…

Extra třída – Příroda je místo, kde stojí za to odpočívat

V průběhu října 2012 se žáci 8. ročníku zapojili do programu Extra třída, který představila organizace EduIn v partnerství s Nadačním fondem Tesco. Projekt je určen žákům 7., 8. nebo 9. tříd, kteří…