Extra třída – Příroda je místo, kde stojí za to odpočívat

V průběhu října 2012 se žáci 8. ročníku zapojili do programu Extra třída, který představila organizace EduIn v partnerství s Nadačním fondem Tesco. Projekt je určen žákům 7., 8. nebo 9. tříd, kteří se rozhodli zlepšit místo, kde žijí

Hlavním cílem projektu je zvelebení lesoparku, který slouží jak žákům, rodičům, tak i široké veřejnosti. Z průzkumu místní komunity totiž vyplynulo, že lesopark postrádá uspokojivý počet míst k sezení. Proto se žáci VIII.A rozhodli, že tento nedostatek napraví. Primárním cílem projektu je vytvořit zde odpočinkovou zónu pro posezení nejen s knihou. Realizací tohoto nápadu tak škola, v režii žáků VIII.A, umožní vytvořit kultivované prostředí kolem školy s jeho maximální využitelností.

Průběh celého projektu si řídí žáci sami, čímž se učí týmové práci, komunikaci i zodpovědnosti. Výsledná půlroční tvůrčí činnost žáků pak bude představena v průběhu dubna 2013 při příležitosti oslav Dne Země.

Žáci tohoto projektu mají také možnost být za svůj nápad a jeho realizaci odměněni. Za finanční odměnu pak plánují zvelebit interiér školy, a to nákupem sedacích souprav, jež by byly umístěny na chodbách II. stupně.

Tento projekt je financován prostřednictvím grantu Nadačního fondu Tesco