Školní poradenské pracoviště

Poskytování poradenských služeb na naší škole koordinuje tzv. Školní poradenský tým. Tento tým specialistů na naší škole funguje od roku 2005. Pravidelně se schází jednou za 14 dní. Výhodou školního poradenského týmu je, že umožňuje poskytnutí pomoci okamžitě a přímo na místě. Všichni členové týmu jsou odborníci, využívají znalosti prostředí a atmosféry školy, jsou blízcí a dosažitelní nejen pro děti, ale i pro rodiče a učitele. Poskytování poradensko-psychologických služeb školou je bezplatné.

Naším cílem je, aby se žáci na naší škole cítili dobře, aby se jim na škole líbilo.  Každý žák nemusí mít samé jedničky, ale přejeme si a usilujeme o to, aby každý žák byl na naší škole spokojený a cítil se v pohodě.

Školní poradenský tým tvoří:  

Školní poradenské pracoviště má na naší škole již dlouhou tradici a tvoří nedílnou součást struktury školy. V tomto školním roce je personální obsazení následující:

 • školní speciální pedagog – PhDr. Monika Svobodová – vedoucí ŠPP
 • výchovná poradkyně pro I. stupeň – Mgr. Kamila Tachovská
 • výchovná a kariérová poradkyně pro II. stupeň – Mgr. Miluše Nováková
 • školní psycholog – Mgr. Adéla Paličková
 • metodička prevence rizikového chování pro I. stupeň – Mgr. Zuzana Sekerková
 • metodička prevence rizikového chování pro II. stupeň – Mgr. Helena Mezníková
 • vedoucí asistentů pedagoga – Andrea Priedhorská
 • speciální pedagog – Mgr. Kateřina Kökeny
 • speciální pedagog – Mgr. Monika Horáková
 • logopedka – Mgr. Dana Čermáková

Případné konzultace doporučujeme předem telefonicky nebo e-mailově domluvit.
Je možné sjednat si i oboustranně vyhovující termín mimo konzultační hodiny.

Úkoly školního poradenského pracoviště:

 • práce s kolektivem třídy – cílem je pozitivně ovlivnit vztahy mezi dětmi, prohloubit jejich komunikační dovednosti a schopnost spolupráce, posílit třídní kolektiv
 • prevence výskytu rizikového chování jako je např. šikana, zneužívání návykových látek
  poskytování individuálních poradenských konzultací dětem, jejich rodičům a učitelům – prospěchové, výchovné či jiné potíže, krizová intervence
 • péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami – zaměřujeme se především na děti se speciálními poruchami učení a chování, žáky ze sociokultrně znevýhodněného prostředí, nadané děti
 • zajištění profesního poradenství – volba střední školy a budoucího povolání
 • náprava specifických poruch učení ve speciální skupině pod vedením speciální pedagožky
 • náprava vad řeči ve speciální skupině pod vedením logopedky
 • poskytování odborných informací, doporučení či zprostředkování kontaktu na jiné odborné pracoviště (odkazy na pomoc v Brně).

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

Soubory ke stažení