Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

Naši žáci se ve školním roce 2015/2016 a 2016/2017 účastní ozdravného pobytu s ekologickým programem, který je dotován Státním fondem Životního prostředí ČR. Součástí ozdravného pobytu jsou každodenní aktivity vedené lektory ze školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka z Brna.

Součástí programu připraveného Lipkou budou například tato témata: Průzkum okolních biotopů, posouzení ekologického provozu základny, mediální dílny – ovládání kamery, příprava vhodných otázek, vystupování před kamerou, natáčení vlastní reportáže, zjišťování lesnatosti, průzkum půdních živočichů, pobytové znamení zvěře, průzkum vodního toku, bioindikátory znečištění, chemické rozbory vody, interpretace zjištěných výsledků aj.