Talentové přijímací zkoušky do 6. tříd - 9. května 2024

Charakteristika zaměření na matematiku

Zaměření na matematiku chápeme jako příležitost rozvíjet myšlení našich žáků. Usilujeme o to, aby pochopili spojitost matematických poznatků s praktickým životem a objevili, že matematické metody a postupy jim usnadní život i v situacích matematice velmi vzdálených.

Přihlášky

Přihlášky zasílejte na adresu školy, nejpozději však do 6. května 2024.
Přihlášku si můžete stáhnout zde ve formátu PDF.

Termín přijímacích zkoušek v roce 2022

matematika9. května 2024od 8:00

Talentová zkouška do skupiny s rozšířenou výukou matematiky

Obsahem písemné zkoušky je učivo I. stupně základní školy a úkoly zjišťující úroveň logického myšlení. Písemná zkouška se bude konat v učebnách dané třídy. K talentové zkoušce zájemci již nejsou zvlášť písemně vyzváni. Žáci naší školy jsou k této zkoušce automaticky zařazeni a žáci jiných škol budou zařazeni na základě odeslané přihlášky a emailů po předcházející domluvě.
Při písemné zkoušce žáci potřebují psací potřeby, obyčejnou tužku (pentelku), gumu, pravítka a kružítko. Zkouška trvá 45 min. S výsledkem budou rodiče seznámeni písemnou formou.
Po absolvování zkoušky bude pro naše žáky probíhat výuka dle běžného rozvrhu, žáky z jiných škol si vyzvednou zákonní zástupci na vrátnici školy.
Náhradní termín v případě nepřítomnosti bude udělen po domluvě.

Výsledky talentových zkoušek

Výsledky talentové zkoušky budou zveřejněny na www stránkách školy.

Soubory ke stažení