Zápis do 1. tříd - seznam přijatých žáků pro školní rok 2024/2025

V přiloženém seznamu přijatých žáků naleznete výsledky letošního zápisu do 1. tříd na naší škole. V seznamu nejsou uvedena jména, ale identifikátory, které jste získali na webových stránkách “Zápisu do škol”, či je najdete na rozhodnutí o přijetí na naší školu.

Seznam přijatých žáků se však bude ještě měnit, neboť ne všichni žáci nakonec nastoupí na naši školu. Postupně tedy ze seznamu nepřijatých žáků budeme doplňovat žáky tak, abychom zaplnili plánované tři první třídy.

Soubory ke stažení