Čtením k moudrosti – grant MŠMT „Čtenářská gramotnost“

Cílem projektu byla podpora čtenářských dovedností dětí, rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře, recitací, tvůrčímu psaní, k zájmu o práci knihoven i k dalším druhům umění založeným na uměleckém textu. Naším žákům jsme věnovali i náplň pro volný čas (nabídka programů knihoven, návštěva kulturních akcí, besedy s autory).

V září 2008 vypracovali učitelé ZŠ Kotlářská 4 projekt „Čtením k moudrosti“, který obsahuje mnohé aktivity, jimiž se učitelé pokusí přivést děti k literatuře a k celkové větší citovosti a kulturnosti. Součástí projektu byla žádost o finanční dotaci od MŠMT, aby bylo možné naši představu zrealizovat. Odborníci z MŠMT náš projekt posoudili a schválili a v polovině listopadu 2008 nám určili dotaci v plné výši požadované částky.

Hodnocení projektu:

 • slavnostní otevření zrekonstruované školní knihovny a studovny (září 2008)
 • vytvoření a odevzdání projektu (září 2008)
 • zadání ankety o četbě v 6. – 9. ročnících: oblíbené žánry, oblíbená kniha, autor (říjen 2008)
 • vyhodnocení a grafické zpracování ankety (říjen 2008)
 • návštěvy Mahenovy knihovny – témata: Brněnské pověsti a Vývoj písma (říjen 2008)
 • projekt učitelů českého jazyka pro 6. třídy „Brněnské pověsti“ (říjen, listopad 2008)
 • návštěva divadelního představení v divadle Polárka (školní rok 2008/2009)
 • vydávání třídního časopisu VII.A s názvem Kotlandík (průběžně)
 • vyhlášení 1. tématu tvůrčího psaní s názvem „Bez vody nelze žít“ ve všech třídách (říjen 2008)
  výsledek: celkem odevzdáno 76 prací, prezentace nejlepších na panelu Čtenářského koutku, elektronická podoba básní
  výběr knižních odměn, vyhodnocení a vyhlášení vítězů soutěže
 • zveřejnění významných kulturních událostí – výročí spisovatelů, vyhlašování a výsledky soutěží, citáty – na informačním panelu (průběžně)
 • soutěž „Budoucí moderátor“ – výběr účastníků učitelé českého jazyka (listopad 2008)
 • nákup knih pro děti včetně encyklopedií, předplatné dětských časopisů (listopad 2008)
 • rozdělení knih pro potřeby I. a II. stupně (prosinec 2008)
 • akce I. stupně, práce s knihami v knihovně a studovně I. stupně (průběžně)
 • slavnostní otevření Čtenářského koutku – 8. ledna 2009 při příležitosti Dne otevřených dveří
  vybavení: 2 pohovky, 4 křesla, stolek, obraz, keramický květináč, palma /říjen –
  využití prostorů Čtenářského koutku – četba v hodinách literatury 8. tříd
 • navázání kontaktů s významnými osobnostmi kulturního života pro besedy (Švejdová, Fišerová, Svoboda, Kolářovi, Pinknerová, Chmelanová, Svěrák)
 • výběr textů a uspořádání básnických pokusů žáků – Sborník věnovaný Zdeňku Svěrákovi (300 kusů)

Tento projekt byl financován prostřednictvím grantu MŠMT