Výzva Společně pro Brno Nadace Veronica

Zahrádka v centru města

V průběhu jara 2015 se naše škola zapojila do výzvy Společně pro Brno , kterou vyhlásila Nadace Veronica. Tento projekt vyl podpořen z veřejné sbírky obchodů Nadace Veronica.

Hlavním cílem výzvy je podpora projektů ochrany životního prostředí a přírody, ekologických a komunitních projektů, zvyšování kvality života, ekologické a komunitní vzdělávání.

V rámci našeho projektu Zahrádka v centru města byla vybudována vyvýšená zahrádka ve školním lesoparku. Pozemek byl rozdělen mezi děti z mateřské školy a 4. a 5. ročníku základní školy. Část zahrádky připadla také obyvatelům okolních domů.