Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak – grant podpořený ESF

Od 1. dubna 2010 se naše škola ZŠ a MŠ Kotlářská zapojila do projektu „Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak“ podpořeného z Evropského sociálního fondu (Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: http://www.esfcr.cz/07-13/opvk) a státního rozpočtu ČR. Tento projekt je zaměřen na rozšíření a zkvalitnění výuky v oblasti přírodovědné, společenskovědní, geografické a anglického jazyka. Společně s naší školou se na projektu podílí ZŠ Blansko, Dvorská 26, ZŠ Valtická v Mikulově. Během projektu dojde ke vzájemné spolupráci a vzájemnému čerpání informací v oblastech jednotlivých předmětů. Vznikne tak osa měst jižní Moravou. Kdy se žáci seznámí s CHKO Moravský kras a CHKO Pavlovské vrchy, dále pak s problematikou samosprávy měst, prvního osídlování, kultury ve městech atd.
V rámci projektu dojde k vytvoření internetového portálu, pomocí kterého budou jednotlivé školy sdílet informace, dále budou vytvářeny nové metodiky, studijní materiály a práce.

Cílem projektu je zejména vytvoření jednotné komunikační a vzdělávací úrovně se zaměřením na podporu elektronizace vzdělávání, tvorbu nových elektronických výukových materiálů a výměny zkušeností mezi školami. Projekt reaguje na nové trendy ve výuce a klade důraz na zavádění průřezových témat, ve kterých žáci uplatňují své dovednosti a vědomosti. Projekt svým zaměřením pokrývá žáky od 1. do 9. třídy. Důležitým aspektem je vytvoření e-learningového prostředí, které výrazně zatraktivňuje vzdělávání pro žáky základních škol.

Žáci si rozšíří znalosti a dovednosti v oblasti ICT, rozvinou si jazykové kompetence, důležitý je rozvoj sociálních vazeb, osobnostní rozvoj a zatraktivnění výuky. Po ukončení projektu vznikne portál,na kterém se budou promítat výstupy z realizace projektu, dále vzniknou výukové materiály, které budou aktualizovány a následně budou některé překládány do anglického jazyka.

Učitelé zapojení do projektu: Mgr. Radka Machátová (koordinátor projektu na škole), Mgr. Kamila Tachovská,Mgr. Hana Přichystalová , Mgr. Darina Crlíková a Mgr. Helena Konečná.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.