Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů

Naše škola realizuje od 1. 9. 2014 projekt č. CZ.1.07/1.3.00/51.0005 – prioritní osa 7.1, oblast podpory 7.1.3 – Počáteční vzdělávání.

Cílem projektu je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků základních škol ve využívání ICT ve výuce prostřednictvím školení a dalších vzdělávacích aktivit pomocí moderních dotykových zařízení v období 2014-2015. Projekt tak reaguje na výsledky provedeného průzkumu k využití moderní ICT mezi základními školami.

Projekt se skládá celkově ze sedmi klíčových aktivit, které na sebe plynule navazují. V první aktivitě budou proškoleni ředitelé základních škol/vedoucí pracovníci ze 44 zapojených škol v celkově pěti oblastech, které jim usnadní využívání a integraci ICT do života jejich školy. Následující aktivity jsou věnovány podpoře a mentoringu pedagogických pracovníků školy.

Další aktivity projektu jsou určeny především praktickým informacím a činnostem, se kterými budou pedagogové prostřednictvím školení a workshopů seznámeni, a které jim pomohou při přípravě výukových programů. Všechny vzdělávací aktivity a činnosti budou prováděny kvalifikovanými mentory a lektory.

Podrobnosti naleznete na stránkách projektu.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.