Učíme se pro 21. století – výzva 57 – grant podpořený ESF

Naše škola realizuje od 1. 9. 2015 projekt č. CZ.1.07/1.1.00/57.0995 – prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. V rámci projektu budou realizovány následující klíčovou aktivitu:

  • Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu

Podrobnosti naleznete v projektovém záměru.

Přístup k připojení do systému Robotel HOMEWORK z prostředí mimo školní síť (mimo školu):

Robotel HOMEWORK Učitel
Robotel HOMEWORK Žák

Přístup k připojení do systému Robotel HOMEWORK z prostředí školní sítě (v budově školu):

Robotel HOMEWORK Učitel
Robotel HOMEWORK Žák

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.