COVID

COVID 20 - rozvrh obědů od 12. do 16. dubna 2021

Vážení rodiče, milí žáci, v přiloženém PDF souboru naleznete rozvrh obědů, který bude platit od 12. do 16. dubna 2021. Libor Zřídkaveselý, ředitel školy

COVID 20 - Plnění informační povinnosti v souvislosti se samotestováním žáků

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, Č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN MZDRX01FDQ4R bude docházet ke zpracovávání osobních údajů žáků, a to údajů o tom,…

COVID 20 - výuka od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 12. dubna se opět změní režim epidemiologických opatření a tedy několik informací k zahájení výuky: Mateřská škola funguje od pondělí v omezeném režimu - pouze…

Přijímací řízení na SŠ 2020/2021 - aktuální změny

U JPZ (jednotná přijímací zkouška) trvá test: z českého jazyka a literatury 70 minut, test z matematiky 85 minut. Změny termínů JPZ: 3. a 4. května 2021, pro nižší stupně víceletého gymnázia ve dnech…

COVID 20 - opatření ŠD, kroužky, MŠ

Vratky školné ŠD Vážení rodiče, vzhledem k uzavření školy od 1. 1. 2021 dosud, jsem upravil platbu za neinvestiční náklady ve školní družině, následujícím způsobem: Pro děti v 1. a 2. ročníku, které…

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin – 12. říjen až 13. říjen 2020 Rozvrh hodin – distanční výuka – I. stupeň – 14. říjen až 17. listopad 2020 (nástup 1. a 2. ročník do školy) – pro 3. až 5. ročník platí do 27. listopadu…

Distanční výuka

Pravidla distanční výuky, rozpis zvonění, rozvrh obědů atd.

Dokumenty nesouvisející přímo s výukou

Úprava úplaty ve školní družině.