COVID 20 - výuka od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 12. dubna se opět změní režim epidemiologických opatření a tedy několik informací k zahájení výuky:

Mateřská škola funguje od pondělí v omezeném režimu - pouze pro předškoláky či děti jejichž rodiče pracuji ve zdravotnictví, ve složkách IZS, školství, …  Děti musí projít každé pondělí a čtvrtek testováním a ve školce nemusí mít roušky. Kapacita třídy je omezena 15 dětmi. Vzhledem k počtů dětí v naší školce budou v provozu jen třídy v MŠ K4.

Základní škola:

Výuka bude nadále probíhat převážně distančním způsobem výuky.

I. stupeň –  výuka bude probíhat střídavým způsobem (týden presenčně, týden distančně) Rozvrh hodin najdete v Edookitu. 
Rozdělené tedy presenční výuky bude následující:
od 12. dubna budou ve škole tyto třídy: I.AB, III.BC, V.ABC
od 19. dubna pak budou ve škole třídy: I.C, II.AB, III.A, IV.ABC
Vstup do školy vchodem z ulice Sušilova. V pondělí a ve čtvrtek mají žáci před zahájením vyučování testování. Školní družina funguje jako na konci listopadu = každá třída má svoji vlastní školní družinu.

II. stupeň - pokračuje v distanční výuce. Výjimkou je pouze výuka u žáků 9. tříd, kteří mají částečně presenční výuku matematiky a jazyka českého ve skupinách po šesti žácích.

Detailní informace byly rozeslány prostřednictvím informačního systému Edookit.

Třídní schůzky a hovorové hodiny, které máme naplánované na pondělí 12. dubna 2021 proběhnou. V pondělí 12. dubna od 17:00 budou probíhat třídní schůzky on-line. Přesný začátek a informace se dozvíte od třídních učitelů vašich dětí. Prezenční Hovorové hodiny jsou zrušeny. V případě prospěchových či kázeňských problémů, budou rodiče informování telefonicky nebo přes Edookit. 

O návratu dalších ročníků k prezenční výuce vás budeme informovat, jak toto datum budeme znát. 

Děkujeme za pochopení.

Libor Zřídkaveselý, ředitel školy