COVID 20 - opatření ŠD, kroužky, MŠ

Vratky školné ŠD

Vážení rodiče,
vzhledem k uzavření školy od 1. 1. 2021 dosud, jsem upravil platbu za neinvestiční náklady ve školní družině, následujícím způsobem:

  • Pro děti v 1. a 2. ročníku, které navštěvovaly v lednu a únoru 2021 základní školu, a jsou přihlášeny do školní družiny, se povinnost úhrady platby za neinvestiční náklady ŠD nemění. Úplata je stanovena na 150,-/měsíc. Pro platbu využijte prosím variabilní symbol, který Vám byl přidělen na začátku školního roku 2020/21 a máte ho uveden v žákovské knížce.

Za měsíc březen 2021 jsou děti od úplaty plně osvobozeny.

  • Děti navštěvující 3. – 5. ročník základní školy, které jsou přihlášeny do ŠD, byly zatím osvobozeny od úplaty za neinvestiční náklady ŠD za 1-3/2021. Případné osvobození za další měsíce bude provedeno na základě vývoje protiepidemických opatření. Platby za období duben – červen 2021 zatím neprovádějte, budete na úhradu včas upozorněni, včetně její konkrétní výše.

V případě, že jste již provedli platbu za ŠD do konce školního roku, budou tyto platby evidovány a vzhledem k vývoji situace Vám během měsíce března budou vráceny případné přeplatky za první čtvrtletí 2021. Příslušná částka Vám bude vrácena na Váš bankovní účet.

 

Vratky kroužky 

Vážení rodiče,
vzhledem k vládním nařízením se zatím od ledna dosud neotevřely žádné mimoškolní aktivity – kroužky.  V případě, že máte kroužek na období leden – červen 2021 uhrazen, bude Vám příslušná částka za dobu uzavření kroužku vrácena zpět na bankovní účet. Za každý uzavřený měsíc = vratka 100,-. Vratky budou provedeny během měsíce března za časový úsek prvního čtvrtletí. 
V případě otevření kroužků v období duben – červen 2021, budete informování o úhradě a její výši.

 

Vratky školné MŠ

Vážení rodiče,
na základě usnesení vlády, byl v měsíci březnu přerušen i provoz mateřské školy. Úplata za předškolní vzdělávání byla pro měsíc březen 2021 snížena na 0,-Kč. Pokud máte trvalý příkaz a platba bude odeslána, bude Vám zaevidována do dalšího měsíce. Případné přeplatky budou řešeny na konci školního roku. 

 

Pokud jste provedli platby za ŠD, MŠ nebo kroužky v hotovosti na pokladně školy, budeme Vás kontaktovat kvůli poskytnutí čísla bankovního účtu pro uskutečnění vratek. 

 

Děkuji

Mgr. Bc. Libor Zřídkaveselý, ředitel školy