Přijímací řízení na SŠ 2020/2021 - aktuální změny

 • U JPZ (jednotná přijímací zkouška) trvá test:
  • z českého jazyka a literatury 70 minut,
  • test z matematiky 85 minut.
 • Změny termínů JPZ:
  • 3. a 4. května 2021,
  • pro nižší stupně víceletého gymnázia ve dnech 5. a 6. května 2021,
  • náhradní termín se koná ve dnech 2. a 3. června 2021.
 • Ředitel školy stanoví nové termíny konání školní přijímací zkoušky nejpozději do 9. dubna 2021 a zveřejní je na internetových stránkách školy.
 • Časový rozvrh konání JPZ určí ministerstvo do 19. března 2021 a zveřejní jej na svých internetových stránkách.
 • Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. května 2021.
 • Pokud má uchazeč 1 přihlášku na studijní obor s maturitou a jednu na studijní obor ukončen výučním listem, koná JPZ ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a ve které se jednotná přijímací zkouška koná → vždy 2x.
 • U oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se období konání talentových zkoušek prodlužuje do 19. května.
 • Nové termíny stanoví ředitel do 26. března.

Přijímací řízení ke vzdělávání v oborech vzdělání bez maturitní zkoušky

 • Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.