Liga škol v orientačním běhu

Český svaz orientačních sportů
Jihomoravský krajský svaz orientačních sportů
ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4
TJ Spartak první brněnská – oddíl orientačního běhu

Liga brněnských škol
v orientačním běhu
2022/2023

–      I. kolo
–       II. kolo
úterý 25. dubna 2023 III. koloBrno, Lužánky
čtvrtek 18. května 2023  finále Brno, Lesná
Kategorie       označení třídamax. délka tratí v km
dívky nejmladší   D31. až 3.    1,0
dívky mladšíD5 4. a 5.1,2
dívky starší D7 6. a 7. 1,5
dívky nejstarší D9 8. a 9.1,8
dívky střední škola DS  1. až 4. ročník 2,2
hoši nejmladší H3 1. až 3. 1,0
hoši mladšíH54. a 5.1,4
hoši staršíH76. a 7.1,8
hoši nejstarší H98. a 9. 2,2
hoši střední školaHS1. až 4. ročník 2,5
Tratě:Ve všech kategoriích jsou tratě orientačně jednoduché.
Podmínky účasti:  Žáky přihlašuje škola. Přihlášení žáci nesmí být osvobozeni od povinné školní tělesné výchovy.
Způsob závodění:  V jednotlivých kolech (I. až III. kolo) závodníci startují jednotlivě nebo ve dvojicích. Ve finálovém závodě startují pouze jednotlivci.
Hodnocení: Ve finále se hodnotí soutěž škol. V soutěži škol ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci. Znamená to, že v případě 12 družstev se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně. Další závodníci družstva, kteří již nebodují, body neberou, ale ani body neumořují. Je zaručeno, že každému družstvu budou přiděleny body. Body se přidělují dle zúčastněných škol pro každou kategorii zvlášť. V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících členů družstva.
Vyhlášení:Závodníci každé kategorie, kteří se ve finále umístí na prvních třech místech, obdrží diplom a věcné ceny.
GDPR:Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků. V průběhu akce mohou být pořizovány zpravodajské       fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, propagaci orientačního běhu, města Brna, Jihomoravského kraje atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků, zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte tuto skutečnost fotografovi.
Informace: Libor Zřídkaveselý, zr@sky.cz,  tel. 604 996 773
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB.

III. kolo

Datum: úterý 25. dubna 2023
Centrum závodu:Lužánky, z druhé strany CVČ Lužánky
Přihlášky:e-mailem do pondělí 24. dubna 2023 na adresu Libor Zřídkaveselý, e-mail: zr@sky.cz
V přihlášce uveďte pouze počty závodníků v jednotlivých kategoriích. Jména nejsou nutná.
Prezentace:od 9:00 hod.
Startovní průkazy obdržíte při prezentaci, doplníte pouze jméno závodníka.
Start: 9:30 hod.
Mapa: Lužánky, 1 : 4 000, ekvidistance 2,5 m
Doprava: tramvajemi 1, 6 a 7 na zastávku „Antonínská“ nebo „Pionýrská“ 
Upozornění:všichni závodníci musí mít vhodné sportovní oblečení.
Všichni závodníci, kteří odstartují, se musí vrátit do cíle a odevzdat startovní průkaz a to i v případě, že nenajdou všechny kontroly.

Finále – Krajské finále Jihomoravského kraje

Datum:čtvrtek 18. května 2023
Centrum závodu: Lesná, louka za domovem pro seniory (Jurkovičova louka)
Přihlášky: e-mailem do pondělí 24. dubna 2023 na adresu Libor Zřídkaveselý, e-mail: zr@sky.cz
V přihlášce uveďte pouze počty závodníků v jednotlivých kategoriích. Jména nejsou nutná.
Prezentace:od 9:00 hod.
Startovní průkazy obdržíte při prezentaci, doplníte pouze jméno závodníka.
Start: 9:30 hod.
Mapa:  Majdalenky, 1 : 4 000, ekvidistance 2,5 m
Doprava: autobusem 46 nebo 57 na zastávku „Haškova“   
Upozornění: všichni závodníci musí mít vhodné sportovní oblečení.
Všichni závodníci, kteří odstartují, se musí vrátit do cíle a odevzdat startovní průkaz a to i v případě, že nenajdou všechny kontroly.
Vyhlášení výsledků:nebude, diplomy a ceny budou rozeslány vítězům poštou do jejich škol
Postup: Vítězná škola postupuje do Celostátního finále přeboru škol v orientačním běhu, které se uskuteční 7. června 2023 v Terezíně.

Libor Zřídkaveselý