Talentové přijímací zkoušky do 6. tříd

Charakteristika jednotlivých typů zaměření

  • Zaměření na matematiku
    Zaměření na matematiku chápeme jako příležitost rozvíjet myšlení našich žáků. Usilujeme o to, aby pochopili spojitost matematických poznatků s praktickým životem a objevili, že matematické metody a postupy jim usnadní život i v situacích matematice velmi vzdálených.
  • zaměření na hudební výchovu
    Hudba kultivuje člověka a moderní výzkumy dokazují, že aktivní provozování hudby zvyšuje jeho intelektuální potenciál. Prostřednictvím rozšířené výuky hudební výchovy tak chceme tuto příležitost žákům nabídnout.

    Informační materiál o talentových přijímacích zkouškách si můžete stáhnout zde ve formátu PDF.

Přihlášky

Přihlášky zasílejte na adresu školy, nejpozději však do 5. května 2022.
Přihlášku si můžete stáhnout zde ve formátu PDF.

Termín přijímacích zkoušek v roce 2022

 6. a 12. května 2022od 8:00
hudební výchova6. a 12. května 2022od 9:00

Talentová zkouška do skupiny s rozšířenou výukou matematiky

Obsahem písemné zkoušky je učivo I. stupně základní školy a úkoly zjišťující úroveň logického myšlení. Před písemnou zkouškou se uchazeči shromáždí před odbornou učebnou fyziky v 2. patře školy (budova C). K talentové zkoušce zájemci již nejsou zvlášť písemně vyzváni, žáci naší školy jsou k této zkoušce automaticky zařazeni a žáci jiných škol řazeni na základě odeslané přihlášky. Při písemné zkoušce žáci potřebují psací potřeby, obyčejnou tužku (pentelku), gumu, pravítka a kružítko. Zkouška trvá 45 min. S výsledkem jsou rodiče seznámeni písemnou formou.

Po skončení talentové zkoušky z matematiky se žáci dostaví k talentové zkoušce z hudební výchovy.

Talentová zkouška do skupiny s rozšířenou výukou hudební výchovy

Obsahem talentové zkoušky je zjištění úrovně pěveckých předpokladů dítěte, zejména čistota intonace a smysl pro rytmus. Žák nemusí hrát na žádný hudební nástroj. Zkouška bude probíhat v učebně hudební výchovy II. ve 3. patře školy (budova C). K talentové zkoušce zájemci již nejsou zvlášť písemně vyzváni, žáci naší školy jsou ke zkoušce automaticky zařazeni a žáci jiných škol řazeni na základě odeslané přihlášky. Žák si připraví píseň „Okolo Frýdku cestička“ a jednu píseň dle vlastního výběru. Zkouška probíhá individuálně a trvá 15 minut. S výsledkem jsou žáci seznámeni ihned po skončení zkoušky.

Výsledky talentových zkoušek

Výsledky talentové zkoušky budou zveřejněny zde.

Soubory ke stažení