Zápis do 1. třídy základní školy

Zápis do 1. třídy základní školy

Vážení rodiče,
ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Na základě tohoto dokumentu proběhne zápis dětí do 1. ročníku na naší škole následujícím způsobem:

A. Sběr přihlášek

1. Zápis proběhne v době od 1. 4. do 30. 4. 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole, tzn., že přihlášku k přijetí k základnímu vzdělávání včetně podepsané Informační povinnosti (GDPR), kterou jste si vyplnili v elektronickém systému na http://zapisdozs.brno.cz, rodný list dítěte (kopii) a vyplněný dotazník naší školy (formulář formátu PDF) doručíte v této době jedním z níže uvedených způsobů:

  • do datové schránky školy: b54mbyk
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) na adresu: kotlarska@kotlarska.cz
  • poštou
  • vhození do poštovní schránky školy (u hlavního vchodu na Kotlářské 4)
  • osobně každé PO a ST od 9 do 12 hodin

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce po-tvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

2. V případě žádosti o odklad školní docházky budete postupovat při doručení stejným způsobem jako v bodě 1, k žádosti o odklad připojíte i obě doporučující stanoviska k odkladu, tj. stanovisko školního poradenského pracoviště a stanovisko odborného lékaře nebo klinického psychologa.

3. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

B. Přijímací řízení

1. Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče, a to následujícími způsoby:

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 28. května 2021.
Pro rodiče přijatých dětí bude ještě před koncem školního roku uspořádána informační schůzka. O termínu vás budeme informovat mailem a přes webové stránky.

2. Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž budou informováni e-mailem odpovědným pracovníkem ZŠ. Uvedené se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu nebude týkat zákonných zástupců dětí, které budou k plnění povinné školní docházky na dané škole přijaty.

3. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání se doručuje v souladu se správním řádem zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů.

4. O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Brna je to tedy Krajský úřad Jihomoravského kraje.
 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními se ruší původně plánované dny zápisu ve dnech 9. a 10. dubna 2021.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, učiteli a prostory školy. O termínu budeme všechny rodiče informovat.

Mgr. Bc. Libor Zřídkaveselý, ředitel školy

Soubory ke stažení