Školní preventivní strategie

Prevence sociálně patologických jevů u žáků naší školy zahrnuje především aktivity v následujících oblastech prevence:

  • násilí a šikanování,
  • záškoláctví,
  • kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování,
  • ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže,
  • xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu,
  • užívání návykových látek (včetně alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů a dalších látek,
  • patologického hráčství (gambling),
  • syndromu týraných a zneužívaných dětí
  • sekt a sociálně patologických náboženských hnutí.
  • rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech zanedbávání rodičovské péče, domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

 

Soubory ke stažení