Co je OST?

Organizace spojených tříd (OST) je prostor pro zapojení žáků do života školy, prostor pro aktivní žáky, kteří chtějí realizovat své nápady a organizovat akce pro své spolužáky i širokou veřejnost. OST je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Žáci zapojení v OST se tak učí odpovědnosti, demokratické diskuzi a efektivnímu řešení problémů.

OST je složena z jednotlivých zástupců žáků tříd 5. – 9. ročníku. Aktivita členů OST spočívá ve spolupráci s paní učitelkou Novákovou, se kterou se žáci podílejí na nápadech a realizaci školních akcí.  Úkolem OST je taky podílení se na řešení problémů, které se ve škole mohou objevit. Zastupitelé jednotlivých tříd můžou podávat návrhy na zlepšení činnosti školy a na její vybavení (v minulém školním roce např. chybějící automat, dokoupení nástěnných hodin do tříd). Žáci se navíc pravidelně setkávají i se školní psycholožkou za účelem rozvíjení sebepoznání i vzájemného poznání, rozvíjení svých dovedností komunikace, či prezentování.

Kdo jsme a koho hledáme?

Žáky a žákyně

  • kterým není jedno, co se děje na jejich škole,
  • kteří se chtějí aktivně podílet na rozvoji pozitivního klimatu ve škole
  • kteří mají chuť pokračovat již v tradičních akcích školy,
  • kteří mají nápady a odhodlání vyzkoušet nové aktivity a zpříjemnit tak školní docházku nejen sobě, ale i ostatním
  • kterým není líto „obětovat“ svůj čas během přestávek pro dobrou věc,
  • kteří se rádi naučí něco nové – organizace školní akce, domlouvání spolupráce, prezentace informací žákům/učitelům,
  • kteří jsou rádi součástí něčeho, co má smysl.

Minimální počet zástupců za jednu třídu jsou dva žáci nebo žákyně. V případě zájmu se vás však určitě může účastnit i více.

Akce pro aktivní členy OST

Jednou za pololetí taky organizujeme akce, které jsou určeny žákům, kteří se aktivně podíleli na fungování OST nejen svými nápady, ale byly schopni je dotáhnout do konce, pomáhali s organizací samotných akcí a pravidelně se účastnili setkání s výchovnou poradkyní i školní psycholožkou.

  • Noc s OST  – společný večer, promítání filmu, přespání v prostorách školy.
  • Dopoledne (nejen) v Jumpparku – dopoledne strávené hodinou skákání v Jumpparku a následný přesun na brněnskou přehradu – koupání, pizza

Naše akce a plány