Zápis do 1. třídy základní školy - 2024

K zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 přišlo celkem 145 dětí. Váš zájem o naší školu nás těší a těšíme se nové tři třídy prvňáčků.