Matematický klokan 2024

V pátek 22. března 2024 u nás na škole proběhla celorepubliková soutěž Matematický klokan. Zúčastnili se jí všichni žáci II. stupně. Soutěžící byli podle věku rozděleni do dvou kategorií (Benjamín, Kadet) a řešili soubor testových úloh ve stanoveném čase a to 60 minut. Naše školní výsledky jsme zpracovali do statistik a zaslali na kraj, kde se budou vyhodnocovat v rámci celé republiky. Statistické výsledky spolu se zadáním soutěžních úloh a správnými odpověďmi budou uveřejněny ve sborníku, který naleznete v elektronické verzi na webových stránkách https://www.matematickyklokan.net/

Děkujeme všem, kteří si dali práci a test poctivě vyplnili. Jste šikovní!!! V tabulce najdete nejlepší řešitele daných kategorií.

Gratulujeme!!!

Lucie Bezdíčková

kategorie KADET

Tymotii Madryčenko

IX. C

91

Martin Zřídkaveselý

IX. B

81

Šimon Černoch

IX. C

79

Liliana Ballon-Mierná

IX.B

78

Deniz Muqa

IX.A

72

kategorie BENJAMÍN

Tomáš Křivánek

VII.C

89

Matěj Stejskal

VII.C

82

Sabina Slintáková

VII.C

75

Emilie Kimmerová

VI.C

72

Kamila Karasová

VI.A

72