Úspěch Marka Kovaříka v okresním kole konverzační soutěže v německém jazyce

Dne 15. února se po záštitou SVČ Lužánky konalo okresní kolo soutěže v německé konverzaci. Jako reprezentant naší školy byl vyslán vítěz školního kola, Marek Kovařík z IX.A. Okresní kolo ověřuje znalosti německého jazyka na úrovni A2 – B1 společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Marek prokázal nejen výbornou znalost němčiny, ale porotu oslnil i svým důstojným vzezřením pravého gentlemana, osobitým humorem a originálním a nekonvenčním náhledem na klasické tematické konverzační okruhy. V konkurenci žáků z jazykových škol se umístil na krásném 2. místě.

Markovi moc gratulujeme a přejeme alles Gute und viel Erfolg! 

Marta Pavelková