Účast v soutěži „Finanční gramotnost“

1. února 2024 se pět žáků 9. tříd (Erik Bártek, Klára Vítková, Barbora Hromádková, Klára Coufalová a Martin Zřídkaveselý) zúčastnilo 1. ročníku soutěže Finanční gramotnosti na Obchodní akademii ELDO Brno. Soutěž spočívala primárně ve spolupráci v týmech a skládala se z několika částí. První částí byl test z finanční gramotnosti, náš tým ho zvládl bez větších problémů a obsadil 4. místo. Následovaly další části, kdy byly prověřovány nejen znalosti z finanční oblasti, ale také znalosti z anglického jazyka, kdy žáci měli kromě jiného za úkol představit naši školu. Žáky čekala i soutěž v českém jazyce, žáci pracovali s textem Lakomec od Moliéra, svým soupeřům nedali vůbec šanci. Vyzkoušeli si i psaní všemi deseti, také využily svých matematických znalostí a logického myšlení při řešení složitých matematických úkolů. V neposlední řadě si zahráli i známou televizní soutěž Riskuj! Během soutěží získávali tak zvané „eldíky“, které představovaly peníze, které následně žáci mohli v bance uložit do dluhopisů nebo cenných papírů. Nakonec žáci obsadili krásné 10. místo a odnesli si nespočet cenných zkušeností a dojmů.

Bc. Jana Dosedlová