Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

Dne 18. prosince se na naší škole konala tradiční konverzační soutěž v německém jazyce. Soutěže se zúčastnili žáci 7., 8., a 9. ročníků. Vyrovnané výkony žáků svědčí o tom, že naši žáci dosahují úrovně A1-A2. Tato úroveň obnáší zvládnutí základní slovní zásoby a gramatiky, takže žáci umí plynule hovořit o tématech, která se bezprostředně dotýkají jejich každodenního života.

Na prvních příčkách se umístili Eva Černěnková a Julie Bílková ze 7. ročníku, Anna Friedrichová, Nella Pálková a Jakub Svoboda z 8. ročníku a Marek Kovařík z 9. ročníku.

Do okresního kola postupují Eva Černěnková ze VII.B a Marek Kovařík z IX.A, který v loňském roce reprezentoval naši školu v okresním kole, kde obsadil krásné 9. místo.

Vítězům gratulujeme a všem účastníkům přejeme mnoho úspěchů při dalším studiu němčiny!

Marta Pavelková