Školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce se zúčastnilo 36 žáků!

Letošní, co do počtu účastníků, rekordní ročník konverzační soutěže v anglickém jazyce se uskutečnil již tradičně v předvánočním čase, a to ve středu 13. prosince 2023. Vzhledem k mimořádnému zájmu mezi žáky byly letos vytvořeny dvě hodnotící komise učitelů anglického jazyka doplněné o studenta Masarykovy univerzity Tomáše Petlacha, pro kterého to byla zajímavá zkušenost i zakončení právě probíhající pedagogické praxe. Po rozdělení účastníků do dvou skupin (VI.+ VII. ročníky a VIII.+ IX. ročníky) si každý z 36 žáků a žákyň nejprve vylosoval jedno z předem daných témat, na základě kterého po krátké přípravě prokázal svoji schopnost mluvit věcně, gramaticky přesně, ale  zaujmout i třeba svým všeobecným společenským přehledem, originalitou nebo dokonce humorem. Hodnotící komise následně pokládaly soutěžícím doplňující otázky, které vedle šíře znalosti slovní zásoby ověřily také to, jak pohotově žáci zvládají na dotazy reagovat. Všichni účastníci se této nelehké úlohy zhostili velmi dobře, úroveň mnohých příjemně překvapila i potěšila a ti nejlepší si odnesli diplomy a drobné ceny, které obdrželi z rukou pana ředitele Libora Zřídkaveselého při slavnostním vyhlášení dne 14. prosince. Za starší ročníky byla do okresního kola, které proběhne na začátku příštího kalendářního roku, nominována ukrajinská žákyně Kira Kinch a za mladší ročníky Dagmar Nosková.

Letošní konverzační soutěž opět potvrdila, že úroveň angličtiny je mezi našimi žáky velmi vysoká a její popularita, díky mnoha školním i volnočasovým projektům, akcím a příležitostem, přispívá nejen k jejímu častému aktivnímu používání, ale i k motivaci se v ní neustále zdokonalovat. Rádi bychom tímto všem účastníkům poděkovali za účast a předvedené výkony a našim nejlepším budeme držet palce v okresním kole této soutěže.

Pořadí nejlepších
 VI. ročník: 
1. Patrik Bedáň                              
2. Alisa Popravko
3. Yavor Tsvetkov
4. Sára Bundálková
5. Maxmilián Tovt

VII. ročník:
1. Dagmar Nosková
2. Charlotte Benšová
3. Barbora Hobzová
4.-5. Max Martiš
4.-5. Elena Czajkowská

VIII. ročník: 
1. Adam Quintero
2. Nina Sušilová
3. Adam Ben Touzia
4. Lucie Žižková
5. Vít Drastich

IX. ročník:
1. Kira Kinch
2. Melanie Chodžajanová
3. Klára Coufalová
4. Klára Žižková
5. Klára Vítková

 Kabinet učitelů Aj