Olympiáda v ruském jazyce 2023/2024 - školní kolo

V pondělí 4. prosince 2023 se konalo školní kolo olympiády v ruském jazyce. Zúčastnilo se jí celkem devět žáků. Téma bylo “Školní prostředí”. Žáci se představili, řekli pár vět o sobě, své rodině a reagovali na doplňující otázky. Následovalo porozumění textu a zaznamenání odpovědí na otázky. Nedílnou součástí bylo také písemné zpracování úkolů na základě poslechu. Všichni soutěžící pracovali svědomitě.

Pořadí: 1. místo Timea Brücková (IX.A), 2. místo Eliška Fedáková (IX.C), 3. místo Ondřej Rája (IX.A)

Všem zúčastněným blahopřejeme k podaným výkonům a těšíme se na další ročník soutěže.

 Michaela Glückseligová