Projektové vyučování IX.B

V listopadu jsme v IX.B odprezentovali výsledky projektového vyučování, které jsme věnovali významným českým spisovatelům. Slavných českých autorů je mnoho, my jsme navázali na zářijovou literární a historickou exkurzi do Prahy, a tak se středem naší práce stal Karel Čapek, Franz Kafka, Jan Werich, Karel Hynek Mácha a Jan Neruda. Ve skupinách jsme zpracovali vzdělávací plakáty, které se věnují jejich životu a dílu. Dalším úkolem projektového vyučování bylo vytvořit „produkt, projekt“, který bude s autory spojen. Vznikl film o životě Jana Nerudy, obraz inspirovaný dílem Franze Kafky, skeče v duchu Jana Wericha a Jiřího Voskovce, série fotografií inspirovaných díly Karla Čapka a vzdělávací video na sociální sítě o Karlu Hynku Máchovi. Kromě získávání nových informací, jsme v rámci projektového vyučování pracovali na komunikaci, práci ve skupině, time managementu a dalších praktických dovednostech. Všem žákům patří dík za aktivní zapojení, skvělé nápady a jejich realizaci.

Monika Horáková