Celorepublikové kolo ve finanční gramotnosti

Žáci 9. ročníku se zapojili do soutěže ve finanční gramotnosti European Money Quiz.  Tato soutěž je celoevropská a jejím cílem je zlepšit finanční gramotnost 13 až 15-letých studentů. Účastí v soutěži si žáci prohloubí své znalosti o osobních financích, ekonomice a možných rizicích, což je klíčové pro úspěšné řízení každodenních výdajů, řešení souvisejících výzev, odhalení případných podvodů a budování své budoucnosti. Soutěž od roku 2017 organizuje Evropská bankovní federace. Letošního ročníku se účastnili žáci IX.A a IX.B. První dva soutěžící z třídního kola postoupili do celorepublikového kola. Z IX.A to byl Adam Langer a Albert Srník. Z IX.B to pak byla Lea Bartošová a Martin Němeček. Z těchto dvojic pak vznikly soutěžní týmy pro celorepublikové kolo, ve kterém se velice dařilo Adamovi a Albertovi a umístili se v konkurenci 270 dvojic na skvělém 35. místě. Soutěž se koná v aplikaci KAHOOT a žáci si celou soutěž užili a získali zkušenost týmové spolupráce. Děkuji za reprezentaci školy a věřím, že nabyté vědomosti si přenesou do osobního života.

Miluše Nováková