Den Frankofonie na Pedagogické fakultě MU

U příležitosti Mezinárodního dne frankofonie se 20. března konala na PedF MU Brno akce pro žáky francouzštiny vybraných brněnských základních škol. Studenti PedF připravili do zhruba hodinového programu aktivity k procvičení reálií, slovní zásoby a fonetiky. Našim francouzštinářům z 8.A,B,C se toto setkání moc líbilo. Hry, doplňovačky i všechny ostatní úkoly zvládli bez problémů a určitě si kromě upomínkových předmětů odnesli z akce i nové postřehy a znalosti.

Jitka Kopečná