Konverzační soutěž ve francouzském jazyce - školní kolo

Dne 11. ledna 2023 se konalo školní kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce. Na prvním místě se umístila Sofia Lucombo Matondo z VIII.C, na druhém místě Kira Kinch z VIII.B a na třetím místě, se stejným počtem bodů, Anna Literová z VIII.C a Bianca Sirtori z VIII.A. Všem zúčastněným a vítězkám patří velká pochvala za odvedenou práci a zároveň přání, aby ve studiu vytrvaly a mohly tak sklízet další úspěchy.

Jitka Kopečná