Bobřík informatiky

V měsíci listopadu se žáci 6., 7. a 9. ročníku zapojili do celorepublikové soutěže Bobřík informatiky. Tato soutěž si klade za cíl seznámit žáky s tím, co jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Žáci řešili úkoly z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti, jež od příštího školního roku budou nedílnou součástí nového RVP.

V našich kategoriích organizátoři bohužel nevytváří celostátní pořadí. Jedná se pouze o přípravu a motivaci žáků pro další kola. Každý ze soutěžících si může zobrazit otázky, na které odpověděl správně a na které špatně. V hodinách informatiky se společně ještě k soutěži vrátíme a vysvětlíme si řešení jednotlivých úloh.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a úspěšným řešitelům gratulujeme.

Lucie Bezdíčková