Testování zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků

V současné době probíhá na všech školách v ČR testování fyzické zdatnosti žáků III. a VII. ročníků ZŠ a II. ročníků SŠ, které organizuje ČŠI. Všichni žáci uvedených ročníků absolvují čtyři různé testy – skok snožmo z místa, leh-sedy po dobu jedné minuty, člunkový běh 4x10 metrů a vytrvalostní člunkový běh. Získané výsledky se posílají on-line na ČŠI, která je vyhodnotí a všem školám poskytne v prvním čtvrtletí roku 2023 zpětnou vazbu v podobě podrobné a souhrnné tematické zprávy, ze které bude možné získat srovnání výsledků měření našich žáků s žáky z jiných škol v rámci regionů i celé ČR. Všem testovaným žákům i jejich rodičům děkujeme za spolupráci a pro zájemce připojujeme odkazy na videa s přesnou metodikou testování jednotlivých disciplín.

Vyučující Tv na ZŠ Kotlářská