Pythagoriáda

Dne 19. října 2022 proběhla matematická soutěž Pythagoriáda. Zúčastnili se jí všichni žáci 2. stupně ZŠ. Letos nově i žáci devátého ročníku. Cílem této soutěže je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy vychází ze znalostí matematiky odpovídající ročníkům ZŠ a víceletých gymnázií a není nutné být matematickým talentem.

Soutěž má dvě kola, školní a okresní.  Úspěšným řešitelem je žák s minimálním počtem 9 bodů z 15 celkových.

Mezi úspěšné řešitele z naší školy se zařadili:

 6. ročník
Filip Hajda VI. A10
Tereza Kalášková VI. B9
 7. ročník
Nikolas Čermák VII. B14
Karolína Mozgová VII. C13
Kristýna Nebeská VII. C13
Angeline Milián VII. B11
Matyáš Malý VII. B11
Barbora Stratilová VII. B11
Joshua Kucián VII. C10
Immanuel Kucián VII. C9
 9. ročník
Tomáš Kolajta IX. B11
Samuel Sopůšek IX. A10
Albert Srník IX. A10
Lea Bartošová IX. B10
Ema Kostelníková IX. B10
Hana Bauerová IX. B9
Antonín Cittnar IX. B9
Eliška Kornhauserová IX. B9

 Úspěšným řešitelům naší školy gratulujeme.

Lucie Bezdíčková