Sedm tureckých pedagogů stínovalo výuku na naší škole

V týdnu od 26. do 30. září 2022 se v rámci evropského vzdělávacího programu Erasmus+ delegace pěti tureckých učitelů z různých škol a dvou vedoucích zaměstnanců Balıkesir Provincial Directorate of National Education zúčastnila týdenního stínování výuky našich učitelů na obou stupních školy. V praxi to znamenalo návštěvu a následnou analýzu předem vybraných hodin u několika vyučujících spojenou se sdílením informací a zkušeností s vedením a organizací výukového procesu.

Návštěva tureckých pedagogů byla pro žáky a učitele přínosná ze dvou hlavních důvodů – všichni zúčastnění měli možnost procvičit svou angličtinu při neformálních setkáních, dozvědět se více zajímavých informací o Turecku, jeho kultuře a školství a v případě žáků prvního stupně se naučit zajímavou tureckou deskovou hru “Mangala“ i jednu tureckou lidovou píseň. Druhým důležitým aspektem návštěvy tureckých pedagogů na naší škole bylo prohloubení vzájemné spolupráce, která započala letos v květnu stínováním tří našich učitelů na škole Zagnospasa Ortaokulu Balikesir a měla by pokračovat v blízké době  výměnným pobytem některých našich žáků a pedagogů na této škole, který bude plně hrazen z finančních prostředků Evropské unie.

Naproti tomu, turečtí kolegové si od nás odvážejí spoustu cenných zkušeností a informací o českém školství, zejména o různých metodách a formách výuky na naší škole, ale třeba i o práci se systémem Edookit. Kromě školní výuky pro ně vedení školy připravilo zajímavý doprovodný program, v rámci kterého naši turečtí přátelé absolvovali komentované prohlídky s průvodci po historických památkách města Brna i přírodních útvarech jeskynního komplexu v Moravském krasu. Na závěr příjemné a oboustranně obohacující návštěvy nám turečtí učitelé napsali milá slova poděkování s příslibem dalších projektových setkání do naší školní kroniky. Každé mezinárodní partnerské setkání je důležité nejen z důvodu prohlubování kontaktů a sdílení profesních zkušeností, ale nepochybně i z důvodu šíření dobrého jména naší školy v zahraničí, což se v tomto případě zcela jistě povedlo. 

Jiří Marvan