Pozvánka na slavnostní otevření vnitrobloku HOPPOVA–BAYEROVA–DŘEVAŘSKÁ

Srdečně vás zvu na přátelské setkání u příležitosti otevření vnitrobloku Hoppova – Bayerova – Dřevařská v úterý 21. června 2021 v 16:00,  který byl zrekonstruován podle návrhu Ing. Evy Wagnerové. Odpoledne zpříjemní hudební vystoupení a dětem zahraje soubor Mikro - teatro. Připraveny budou také zábavné hry, pohybová dílna i opékání špekáčků.

Těším se na viděnou.

Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta MČ Brno - střed