Krajské kolo odznaku všestrannosti = 2 zlaté medaile

Odznak všestrannosti, s původním delším názvem Odznak všestrannosti olympijských vítězů, založili dva zlatí olympijští medailisté v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. Jeho naplňování se stalo nedílnou součástí hodin tělesné výchovy. Nejlepší žáci jdou pak reprezentovat naši školu v okresním kole, a protože naše družstvo se umístilo na 3.místě s vysokým bodovým ziskem, tak si zajistilo účast i v krajském kole v soutěži družstev a zároveň i v soutěži jednotlivců podle ročníku narození. Kromě soutěže družstev jsme měli v krajském kole i 3 závodníky v soutěži jednotlivců. A právě v soutěži jednotlivců se naši žáci dostali na nejvyšší stupně vítězů. Mezi chlapci ročníku narození 2011 zvítězil Jan Vrbka (V.A) a v ročníku narození 2012 pak zvítězil Jan Kreidl (IV.C). Oba Janové si vybojovali postup do republikového finále, které se uskuteční na začátku nového školního roku. Zatímco na okresním kole absolvovali 5 disciplín, na krajském kole 6 disciplín (šestou disciplínou je vytrvalostní disciplína), tak na republikovém finále pak budou muset ve dvou dnech zvládnout všech 10 disciplín (švihadlo, trojskok snožmo, kliky, shyby na šikmé lavičce, hod plným míčem, sed lehy, hod kriketovým míčkem, 60m, skok do dálky, 1000m – driblink – plavání). Družstvo ve složení Ema Kostelníková, Nikola Sabo, Hana Bauerová (VIII.B), Sarah Kubová, Jiří Priedhorský, Štěpán Pípal (VII.C), Antonín Šostok (VIII.A) se umístilo sice na 7. místě, ale s počtem získaných bodů mají ještě šanci se na republikové finále probojovat. V kategorii děvčat ročníku narození 2008 se na 6. místě umístila Nikola Sabo a na 7. místě pak Ema Kostelníková.

Kromě závodníků plnili organizátorskou roli i naši žáci 9. ročníku. Bez jejich přičinění by závody neměly tak krásný průběh a ředitelka závodu, paní Šárka Kašpárková to několikrát v průběhu závodu zdůraznila do mikrofonu. Všem našim deváťákům děkovala a již nás požádala o pomoc při republikovém finále, což opravdu svědčí o tom, že byla pracovitostí a zodpovědností našich deváťáků nadšena. Ti již v září budou na svých středních školách, a tak jejich štafetu přeberou letošní osmáci.

Celý závod měl skvělou atmosféru a pro naši školu dvojnásobnou zlatou tečku! Janu Kreidlovi a Janu Vrbkovi přejeme krásné sportovní prázdniny a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Družstvu budeme držet pěsti, aby jim vyšla nominace na základě bodů a deváťákům děkujeme a přejeme studijní úspěchy na zvolených vybraných školách.

Miluše Nováková, Michaela Schnirchová