Jarní laťka 2022

Školní kolo ve skoku vysokém „Jarní laťka“ se bude konat na školním hřišti 25. a 26. dubna 2022.

Časový program - 25. dubna:
8,00 – 8,30             Příprava doskočiště a laviček k posezení
8,45 – 9,15             Rozcvičení závodníků 6. a 7. tříd
9,15 – 9,30             Rozeskákání se závodníků
9,30 – 10,50           SOUTĚŽ MLADŠÍCH ŽÁKYŇ A ŽÁKŮ (6. + 7. ročník)
10,30 – 11,00          Rozcvičení závodníků 8. a 9. tříd
11,00 – 11,15          Rozeskákání se závodníků
11,15 – 13,00          SOUTĚŽ  STARŠÍCH ŽÁKYŇ  A ŽÁKŮ (8. + 9. ročník)

Časový harmonogram - 26. dubna:
8,00 - 8,15                Rozcvičení závodníků 3. tříd
8,15 – 8,25                Rozeskákání se závodníků
8,30 – 9,15                SOUTĚŽ  3. TŘÍD
8,45 – 9,15                Rozcvičení závodníků 2. tříd
9,15 – 9,25                Rozeskákání se závodníků
9,30 – 10,15              SOUTĚŽ  2. TŘÍD
9,45  – 10,15             Rozcvičení závodníků 1. tříd
10,15 – 10,25            Rozeskákání se závodníků
10,30 – 11,15             SOUTĚŽ  1. TŘÍD
10,45 – 11,15             Rozcvičení závodníků 4. a 5. tříd
11,15 – 11,25             Rozeskákání se závodníků
11,30– 13,00              SOUTĚŽ  4. a 5. TŘÍD