Zápis do 1. třídy základní školy

K zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 přišlo celkem 119 dětí. Váš zájem o naší školu nás těší a těšíme se nové tři třídy prvňáčků.