Návštěva Technického muzea

Dne 1. dubna 2022 naše třída IX.A navštívila Technické muzeum v Brně. Tato exkurze byla v rámci hodiny výtvarné výchovy s paní učitelkou Příborskou. V muzeu jsme si poslechli výklad o Leonardu Da Vinci, ze kterého jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí, jak o něm samém, tak o jeho obrazech a vynálezech. Některé z vynálezů jsme si mohli dokonce i vyzkoušet, jako například výstavba malého přenosného mostu, který byl původně navrhnutý pro vojáky s koňmi. Po výkladu jsme měli možnost si i muzeum sami projít. Tuto exkurzi jsme si se třídou moc užili!

Laura Hájková a Zuzana Strouhalová, IX.A