Matematická olympiáda na 1. stupni

Úspěšní řešitelé školního kola matematické olympiády kategorie Z5 pro 5. ročníky, které se konalo na začátku ledna, změřili nyní  své síly v okresním kole soutěže.

Vzhledem k epidemické situaci bylo potřeba zorganizovat okresní kolo na naší škole a řešení odeslat pořádající škole.

Do okresního kola postoupilo z naší školy 6 žáků. Úspěšnými řešiteli okresního kola se stali tři žáci naší školy: na 4.místě Klára Pompová z V.B, na 9. místě Jonáš Karas z V.B a na 10. místě David Navrátil z V.A.

Všem moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

 Kateřina Kökeny