Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Celkem 21 žáků ze VI.-IX. ročníků se dne 15. prosince 2021 zúčastnilo školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Každý účastník si nejprve vylosoval jedno ze šesti předem daných témat (1. zdravý životní styl, 2. kultura, 3. prázdniny a svátky, 4. počasí a podnebí, 5. cestování, 6. móda a oblékání) na které, po krátké přípravě, přibližně pět minut hovořil dle vlastního uvážení. Následně všichni účastníci čelili všetečným otázkám tříčlenné poroty v čele s předsedkyní, paní učitelkou Veronikou Čermákovou, při kterých prokazovali pohotovost reakce, šíři aktivní slovní zásoby, ale také gramatickou přesnost, věcnou správnost, všeobecný přehled vyplývající z mezipředmětových vztahů i vtip a schopnost zaujmout posluchače.

Úroveň jazykových dovedností všech soutěžících byla velmi příjemným zjištěním. Zejména žáci IX. a VII. ročníků prokázali, že se angličtině věnují nad rámec běžného školního vzdělávání a ve svém volném čase navštěvují jazykové školy, čtou anglickou literaturu, sledují anglicky mluvené filmy nebo komunikují s vrstevníky z jiných zemí na sociálních sítích nebo při počítačových hrách. V některých případech bylo velmi obtížné určit pořadí, protože jazyková úroveň soutěžících byla velmi vyrovnaná. Tři nejlepší žáci v rámci každého ročníku obdrželi diplom a drobnou odměnu a vítězové IX. a VII. ročníků budou reprezentovat naši školu na okresním kole této soutěže, které se uskuteční zkraje roku 2022, tak jim držme palce! Všem oceněným blahopřejeme a ostatním soutěžícím děkujeme za předvedené výkony a prokázané znalosti, které si zcela jistě zaslouží uznání nás všech.

Pořadí nejlepších

 VI. ročník: 1. Anna Friedrichová                VII. ročník: 1. Štěpán Mamojka

                    2. Adam Quintero                                         2. Gabriela Konečná

                    3. Matyáš Malý                                              3. Bianca Sirtori

 VIII. ročník: 1. Lea Bartošová                       IX. ročník: 1. Tereza Sabo

                      2. Samuel Sopůšek                                      2. Sophia Hehl

                                                                                             3. Zuzana Strouhalová

Veronika Čermáková, Jana Kopřivová a Jiří Marvan