Olympiáda v ruském jazyce - školní kolo

Ve čtvrtek 9. prosince 2021 proběhlo školní kolo olympiády v ruském jazyce. Zúčastnili se jej 2 žáci devátého ročníku a 3 žákyně osmého ročníku..
Každý soutěžící se v krátkosti představil, následovalo porozumění neznámému textu a na závěr poslech. Nejlépe si vedl Štěpán Černoch (IX.A) a Tereza Benšová (VIII.B), kteří obsadili dělené první místo. Na třetím místě se umístil Jan Soukup (IX.B). Čtvrté místo se shodným počtem bodů obsadily Hanka Bauerová (VIII.B) a Denisa Vu (VIII.A). Všichni soutěžící obdrželi věcné ceny. Děkujeme za účast a přejeme další úspěchy ve studiu.

Michaela Glückseligová