Pro dobrý start

V roce 2021 byl úspěšně realizován projekt Pro dobrý start, který rozšířil stávající preventivní program na nižší ročníky. V prvních třídách proběhl několikahodinový program V hlavě, kdy se žáci setkávali se školní psycholožkou na téma emoce a jejich zvládání. Ve druhém ročníku se otevřelo téma kamarádství (program Kamarád do deště) a ve třetím se z dětí stali Dobronauti, tedy agenti, kteří umí zvládnout a vyřešit náročné situace s druhými (program Vyřešíme, zvládneme!). Hlavním cílem projektu bylo položit základy pro získání zvládacích strategií, na kterých děti budou stavět v následujících letech, a dále rozvíjet schopnost navazovat a udržovat vztahy s druhými. Žáci se po celou dobu aktivně zapojovali, plnili úkoly, zamýšleli se i diskutovali či sdíleli vlastní zkušenosti. Celý projekt byl realizován za podpory Jihomoravského kraje.

Adéla Woznicová