Den stromů

Na datum 20. října připadá oslava Dne stromů. Na naší škole si ji děti připomněly také jako součást výuky v jednotlivých předmětech a ve výukových programech v lesoparku.
Druhé ročníky se zúčastnily programu Lesobádání. Děti si hravou formou zopakovaly lesní patra a život v nich. Třeťáci měli pak program Jak funguje strom. Programy připravilo ekologické sdružení Rezekvítek.
V odpoledních hodinách žáci OST (organizace spojených tříd) a druhého stupně zorganizovali sběrové odpoledne.
Pro spolužáky a jejich rodiče připravili letáčky a odměny pro výherce. Za celé odpoledne se nasbíralo více než 350 kg a pomohlo se tak zachránit 6 vzrostlých stromů.
Nejvíce se zapojily sestry Černěnkovy z III.A a V.B třídy.

Všem za účast moc děkujeme.

Eva Brtníková